ΕΚΟ Acropolis Rally 2022: Παγκόσμιο ενδιαφέρον, με εβδομήντα συμμετοχές