Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου κάνοντας έργο τις δεσμεύσεις τις για συνεχή επιμόρφωση των αξιωματούχων της, διοργάνωσε το Σάββατο 30 Απριλίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνονταν σε Marshals/χρονομέτρες νέους και παλιούς και στόχο είχε να επιμορφώσει τους παλαιότερους αλλά και να εκπαιδεύσει νέα άτομα ούτως ώστε να επανδρώσουν τις υπάρχουσες ομάδες.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με ένα μικρό τεστ για να δουν το επίπεδο γνώσεων των παρευρισκόμενων πριν από την εκπαίδευση.  Στην συνέχεια ξεκινήσαν με την βασική θεωρεία των αγώνων που διεξάγει η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου.

Ακολούθως από εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κύπρου, έγινε παρουσίαση για το τύπο πυροσβεστήρων αλλά και τον τρόπο χρήσης τους σε κάθε περίπτωση και ολοκλήρωσε παρουσιάζοντας ένα σύντομο βίντεο από πυρκαγιές σε αγώνες αυτοκινήτου με σωστές και λανθασμένες τακτικές.

Στην συνέχεια έγινε παρουσίαση από προσωπικό ασθενοφόρων για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων και για το πως μπορεί ένα μέλος ομάδας να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό σε οποιοδήποτε αγώνα.

Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω παρουσιάσεων ακολούθησε ένα μικρό διάλειμμα και το σεμινάριο συνεχίστηκε με το πρακτικό μέρος, με σενάριο και εξάσκηση σε συνθήκες πραγματικού αγώνα.  Ένα εξαιρετικό κομμάτι το οποίο έκανε τους παρευρισκόμενους να μπουν στο πνεύμα ενός αγώνα δοκιμάζοντας τις γνώσεις τους αλλά προσφέροντας τους ταυτόχρονα ανατροφοδότηση σε τυχών λάθη και παραλήψεις.  Πράγμα που είναι καλό να γίνεται σε εκπαίδευση για να αποφεύγεται σε ένα οποιοδήποτε αγώνα.

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόμενοι παρακάθισαν σε ένα δεύτερο τεστ ούτως ώστε να διαφανεί εάν το σεμινάριο αυτό ήταν η όχι επιτυχημένο αλλά και για μελλοντικά σεμινάρια σε τι πρέπει να επικεντρωθούν και που υπάρχουν κενά.

Χορηγός του σεμιναρίου ήταν εταιρεία Ψάλτης Ανταλλακτικά η οποία εκτός από τους πλείστους αγώνες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, στηρίζει τα επιμορφωτικά σεμινάρια αλλά και σχεδόν όλες τις δράσεις τις Ομοσπονδίας.