Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου: Εκπαιδευτικό σεμινάριο με κύριο θέμα την Ασφάλεια